Inteligentni koncepti za dobičkonosen razrez lesa

Inteligentni koncepti za dobičkonosen razrez lesa

Rešitve razreza iz skupine Weinig ProfiRip: maksimalen izkoristek lesa ob največji možni produktivnosti

Racionalen razrez na medsebojno povezanih sistemih dobiva vse večji pomen pri manjših in srednje velikih obratih. Ergonomični delovni pogoji ter primerna konstantna produktivnost so prednosti, ki so pogosto odločujoče pri novih investicijah. Velikosti serij od enega kosa naprej še dodatno zahtevajo visoko stopnjo fleksibilnosti. V nadaljnjem besedilu predstavljamo dva koncepta linij z različno stopnjo avtomatiziranosti.

Optimiran razrez lesa v decimirnici

Samo s 5 delavci je možno v eni izmeni osamiti posamične deske iz zložaja, prečno prerezati deske, če je potrebno (le pri krivih deskah), jih razžagati vzdolžno ter potem spet narezati na dolžino, ter na koncu zložiti 40 m3 presortiranih elementov. Zaradi enostavnejšega odvajanja odpadka odpadka in čiščenja je linija dvignjena za tri metre nad nivo tal. S tem je dobro dostopno celo področje pod linijo.

Surovina za razrez se z dvižno-nagibno mizo dodaja v linijo za krojenje elementov. Nastavljiv verižni pritisk z zgornje strani na dvižno-nagibni mizi zagotavlja kontroliran zdrs posamičnih desk. Sistem je toliko zanesljiv, da izenačevalec ni potreben.

Dvižno-nagibna miza z zgornjim pritiskom

Osamljene deske se s prečnim transporterjem dovajajo do postaje za čeljenje. S pomičnim laserjem delavec na stroju določi mesta za prečni odrez deske. Pri tem dejansko določi pričeljenje na začetku in koncu deske ter grobi položaj prereza deske, kjer je to potrebno (pri krivih deskah). Istočasno delavec na ogledalu vidi zgornjo in spodnjo stran deske. Na osnovi vnesenih dolžin desk se na podmiznem čelilniku avtomatsko prečno razrezuje.

Postaja za označevanje – podmizni čelilnik za prečni rez pri krivih deskah

Razrezane deske se sedaj lahko dodajajo neposredno do večlistne krožne žage za širinski razrez ali pa se shranijo v paternostru, ki služi koz zalogovnik. Ta zalogovnik ima več funkcij: po eni strani izenačuje kolebanje kapacitete med podmiznim čelilnikom za prečni rez pri krivih deskah in večlistne krožne žage za širinski razrez, tako da lahko linija dela brez prekinitev. Po drugi strani pa se posebne dolžine, npr. za bočni del stopnic ali za neko drugo posebno naročilo, lahko shranijo v zalogovnik in se kasneje lahko širinsko razrežejo.

Paternoster kot zalogovnik


Pri dovajanju do večlistne krožne žage za optimiranje razreza ProfiRip KR 450 M4 je inštalirano avtomatsko merjenje geometrije RaiScan. Zahvaljujoč prepoznavanju lubja se določi le koristna površina vsake deske, ki se prenese naprej do software-a za optimiranje TimberMax 3.0. Ta na osnovi vnesenih krojnih list izračunava optimalen razrez deske. Ti podatki se lahko prenesejo direktno na žago (avtomatski način) ali pa se z namenom kontrole lasersko prikažejo na deski. Delavec na stroju po potrebi z joystickom in laserjem lahko ponovno označi desko (ročni način). Po potrditvi se deska pozicionira in dovede do večlistne krožne žage za razrez lesa. Štirje pomični žagini listi se premikajo v skladu z določenim razporedom rezanja na osnovi podatkov v krojni listi.


Za večlistno krožno žago za širinski razrez je avtomatski sistem za odvajanje žamanja, ki skrbi za odstranjevanje odpadka. Dobre letve gredo naprej do povezanega Dimtrovega pretočnega optimirnega čelilnika za razrez na dolžino. Nerazrezani deli desk, ki zahtevajo dodatno obdelavo, pa se vračajo in pred merjenjem geometrije zopet vključujejo v proces. Roba, ki je ni treba razrezati na dolžino, se izza večlistne žage s pomočjo sistema za odvajanje žamanja ravno tako izloči iz procesa in nato izvrže na dveh lastnih mestih za zlaganje.

Vrhunci linije:

  • izdvajanje posamičnih desk pri jemanju iz zložaja
  • prečni prerez krivih desk
  • paternoster kot zalogovnik
  • merjenje geometrije za hitrejšo določitev razreza desk
  • avtomatsko odvajanje žamanja

Razrez elementov v pohištvenih industriji

Na dobavljeni decimirni liniji lahko 1 delavec na zelo majhnem prostoru pozicionira in optimirano širinsko razrezuje do 6 desk v minuti.

razrez lesenih elementov

Iz podmiznega čelilnika, na katerem se prereže krive deske, gredo le-te se s pomočjo valjčnega transporterja naprej po liniji. Priključen paternoster služi kot zalogovnik, ki izenačuje kolebanja v teku materiala.


Za tem se s prečnim verižnim transporterjem in valjčnimi programi pričeljene deske transportirajo naprej do mize za pozicioniranje in označevanje pred večlistno krožno žago. Delavec na tej mizi uskladi položaj deske tako, da je koristni del deske (brez lubja) poravnan z referenčno (nulto) linijo žage. Le-ta je tudi lasersko prikazana na mizi za označevanje. Za tem delavec s pomičnim laserjem označuje različne kvalitetne cone na deski ali enostavno le koristno širino. Software za optimiranje TimberMax 3.0 izračunava s pomočjo vnesenih širin v krojni listi najbolj ekonomičen razpored razreza deske. Pri tem se lahko vzame v obzir tudi različne vrednosti posamičnih kvalitet. Z vnosom potrebnega števila elementov ali tekočih metrov se lahko individualno upravlja proizvodnja katere koli širine letev. Napredek v proizvodnji se lahko dodatno nadzira na povezanem računalniku v pisarni.


Za tem, ko delavec na stroju potrdi razpored razreza, letvice s spikesi (špicami) dvignejo desko in jo položijo na uvlečni trak pred večlistno krožno žago za širinski razrez. Uporaba letvic s spikesi omogoča ohranitev konstantnega položaja referenčne linije. Štirje pomični žagini listi ProfiRip KR 450 M razrežejo desko v skladu z izračunanimi podatki iz krojne liste.


Z namenom povečanja izkoristka pri koničnih, zelo zvitih ali počenih deskah, le-te razžagamo v dveh prehodih. Nerazrezani del deske, ki ostane po prvem prehodu, se za večlistno krožno žago ponovno vrne na mizo za označevanje kvalitete in širine deske. Razrezane letve pa se s transporterjem dodajajo naprej do Dimtrovega optimirnega čelilnika za razrez na dolžino.

Vrhunci linije:

  • paternoster kot zalogovnik
  • miza za pozicioniranje in označevanje kvalitetnih con in širine desk
  • odvajanje odpadka
  • software za optimiranje TimberMax 3.0

Kategorija: Predstavitve produktov

Povezane novice

Želite preizkusiti stroje v našem salonu?