Kje so naši stroji: Weinig Vario MC 50 za ambiciozne načrte blejskega Doorsa

CNC center za obdelavo elementov okvirne konstrukcije in ploskovno obdelavo, ki je moral izpolniti jasne zahteve: povečanje fleksibilnosti, kakovosti in kapacitet pri izdelavi vhodnih vrat.

Kje so naši stroji: Weinig Vario MC 50 za ambiciozne načrte blejskega Doorsa
  • Naročnik: Podjetje za izdelavo vhodnih vrat Doors
  • Država: Slovenija
  • Velikost: 50 zaposlenih, od tega 35 v proizvodnji
  • Trg: Avstrija, Švica, Nemčija, manjši del tudi domači trg
  • Produkti: Lesena vhodna vrata (+50%), les-aluminij vrata (30-40%), les-steklo vrata (5-10%)
  • Posebnost: Izjemno obsežen asortiment vrat, orientiran na končnega kupca (B2C model)


Zakaj CNC center Weinig Vario MC 50?

  • Dva stroja v enem (CNC obdelava okvirne konstrukcije in ploskve).
  • Razpolovljene potrebe po delovni sili.
  • Integrirana programska oprema za programiranje produkta.
  • Odlična podpora pri zagonu, šolanje in servisne storitve.


35 zaposlenih v proizvodnji blejskega izdelovalca vhodnih vrat tedensko izdela okoli 70 vrat. Ker jih izdelujejo za znanega - končnega kupca, je velika verjetnost, da so prav vsaka od teh vrat različna glede na design, dimenzije in izvedbo. “Po dvajsetih letih izkušenj smo zato točno vedeli, kakšno proizvodno linijo hočemo,” pojasni Andrej Kurnik, diplomirani inženir lesarstva in vodja proizvodnje, ki je vso svojo poklicno pot posvetil lesu.

Odločitev, ki je dolgo zorela

Odločitev za novi CNC center je v podjetju zorela kar 5 let, od tega so z ekipo zadnjega pol leta intenzivno raziskovali, kateri od strojev na trgu bo kos njihovim ambicioznim načrtom. V stiku so bili z različnimi ponudniki, na koncu pa so se po metodi +/- odločili za Weinig. “Zares smo veliko raziskovali, ker nam je bila pomembna kapaciteta, cena, prostorska umestitev, varnost in seveda možnost dodobra spoznat stroj, ki ponuja odgovore še na tako komplekse in namembnostne vidike,” je odkrit sogovornik. Nekaj mesecev po zaključeni investiciji pa je bilo jasno, da smo z Weinigovim CNC centrom Vario MC 50 na široko odprli vrata na poti do digitalizacije in seveda avtomatizacije.

Problem: Daljša pot izdelka, dva operaterja in več možnosti za napake

“Pred novo investicijo smo delali na klasičnem CNC stroju italijanskega proizvajalca. Podatke smo ročno vnašali za vsako naročilo posebej,” pojasni Kurnik, ko nas vodi po poti prenovljene proizvodnje linije. “Potrebovali smo torej dve osebi, ki sta se med seboj izmenjevala - eden je ves čas programiral, drugi pa je upravljal stroj,” izpostavi enega od izzivov, ki ga je morala nova proizvodna linija rešiti. Poleg starega CNC stroja so bili v proizvodni proces vhodnih vrat v Doorsu vključeni še drugi stroji – kar je podaljševalo pot izdelka skozi proizvodnjo, zmanjševalo natančnost, dopuščalo več napak in terjalo večje medfazne zaloge.

Čas je za nov stroj

Pred petimi leti so v Doorsu začeli razmišljati o novem CNC centru. Zahteve zanj so postavili zelo visoko. “Potrebovali smo stroj, ki je popolnoma prilagojen za naš tehnološki proces in naš končni produkt. Iskali smo stroj s kapaciteto, ki lahko sledi tempu našega tehnološkega procesa. Želeli smo narediti čim več na enem stroju s čim manj ljudmi,” strne Kurnik. Ključnega pomena je bila tudi velikost stroja, zaradi prostorskih omejitev in racionalne umestitve v proizvodnjo. Ker je nov CNC center pomenil ogromen preskok v načinu programiranja izdelkov, je bila naslednji kriterij, po katerem so izbirali dobavitelja, tudi podpora pri programiranju in zagonu.

Od naročila do izdelave vrat v enem procesu

Weinig Vario MC 50 je v podjetje najprej prinesel povsem drugačen način programiranja. “Zdaj vso programiranje in prilagoditve delamo v tehnološki pripravi dela, kar pomeni, da se nič več ne dela na stroju v proizvodnji. S tem smo tudi povezali vse procese od naročila do izdelave v proizvodnji,” izpostavlja Kurnik, ki v tem vidi tudi temelje za prihodnost, saj je bilo že v začetnem vložku v programiranje mogoče zaznati dolgoročen potencial. Prepričani so, da bodo na ta način sčasoma prešli na povsem avtomatizirano proizvodnjo, kjer se bo število ponavljajočih se napak minimaliziralo.

Večja kakovost, manj napak

Cilj je realen, saj je manjše število napak posledica večje natančnosti in boljše kakovosti obdelave materiala, ki jo zagotavlja nov CNC center. To pa pomeni, da se zmanjšuje tudi število popravil v kasnejših fazah proizvodnje. Ko Kurnik niza prednosti, ki jih prinaša vpeljava nove tehnologije, se znova vrne na vse optimizacijo in prihranke, ki jih omogoča proizvodni proces na enem stroju: “Ta stroj po eni strani deluje kot klasičen CNC center, kjer lahko obdelujemo ploskev ali krilo, hkrati pa ima isti stroj tudi možnost obdelave masivne oz. okvirne konstrukcije.”

Prerazporeditev zaposlenih na druga ozka grla

Trenutno so v Doorsu še v fazi vpeljevanja vseh funkcionalnosti, ampak cilji, ki so si jih zadali ob prehodu na posodobljeno proizvodno linijo, so se nanašali tudi na zaposlene. Kurnik opisuje scenarij, ki mu sledijo: “Ne samo, da smo prej za delo s strojem potrebovali dva operaterja, sedaj pa le enega, odpadli so še drugi procesi na ločenih strojih, ker se celoten proces izvaja avtomatizirano na Vario MC 50. S tem so se nam sprostili trije zaposleni, ki jih bomo lahko prerazporedili na druga delovna mesta v proizvodnji, kjer imamo ozka grla.” Hkrati pa smo z vpeljavo nove proizvodnje linije znatno izboljšali vidik varnosti pri delu saj je nov CNC center ograjen z vseh strani in operaterja ne more zadeti izmet ali odrezek lesa.

Stroj, ki lahko izdela vse

Ko Kurnika povprašamo o možnostih novih produktov, ki jih za Doors prinaša Vario MC 50, je takoj jasno, da gre za kupca, ki bo potencial stroja izkoristil zelo načrtno in v celoti. “Eden od naših ciljev je bil, da razširimo spekter ponudbe in to nam novi stroj omogoča. Pravzaprav, kar se da sprogramirati, nam novi stroj lahko izdela.” Tu je ena od točk razvoja podjetja v prihodnje, saj jim investicija omogoča, da gredo izven trenutnih okvirjev in razširijo ponudbo.

Dobre izkušnje z Weinigom

Vario MC 50 ni prvi stroj iz Weinigove družine v Doorsu. V proizvodnji se je že dodobra udomačil štiristranski skobeljni stroj Powermat 700. Tudi to je bil eden od jezičkov na tehtnici, ki je prevesila odločitev za Weinig. “Ob uvedbi projekta skobeljnega stroja smo videli, da smo dosegli zastavljene cilje projekta. To je eden od ključnih razlogov. Drugi razlog pa je, da imamo tehnološki proces proizvodnje t.i. proizvodni ekosistem, kjer so različni stroji med seboj povezani in še z enim Weinigom v proizvodnji bodo procesi lažje povezljivi,” našteva naš sogovornik, vendar pa se tukaj razlogi ne končajo. “Pomembna nam je bil tudi servisna storitev, imamo dobre izkušnje z Intercetovo in Weinigovo ekipo ob zastojih na štiristranki.

Programska oprema – tako pomembna kot sam stroj

Programska oprema je bila pri odločitvi enako pomembna kot sam stroj. Pri tem je največja prednost Weiniga, da je programska oprema že integrirana v sam stroj. Tako kupec zanjo ne potrebuje še dodatnega ponudnika in s tem potencialnih zapletov pri povezljivosti programske opreme in stroja. “Prav tako se pri dobavitelju v tem primeru pogovarjamo samo z eno osebo - tako za stroj kot za programsko opremo – kar je za nas zelo ugodno,” nam Kurnik ponudi vpogled v proces odločitve in nas odpelje še globlje v to, kaj je pri nakupu pomembno.

Pogled v prihodnost: avtomatizacija in digitalizacija

“Doors je zagotovo v dobi digitalizacije in avtomatizacije. S tem nakupom smo naredili osnovo oziroma prve korake,” blejski strokovnjaki za vrata ne skrivajo začrtane poti. Sledile bodo še nadaljnje optimizacije faz procesov v proizvodnji. “Gremo korak za korakom, to kar smo naredili z Vario MC 50, bomo naredili še v drugih fazah procesa. Upamo, da bomo lahko v obdobju 5-ih let z vidika tehnološkega procesa obratovali s polno avtomatizirano in seveda digitalizirano linijo, kjer se tudi možnost napak zelo zmanjša.

Podpora, ko jo najbolj potrebuješ

In na koncu še tisto, kar zares šteje - zadovoljstvo kupca po implementaciji in zagonu. To pri Doorsu ni izostalo: “Zares smo zadovoljni s celotno storitvijo – in to že od začetka, ko smo zbirali ponudbe in iskali odgovore na številna vprašanja. To je bil za nas čisto novo področje in zato je bil odnos do tega zelo pomemben,” se Kurnik spominja prvih korakov na poti vpeljave novega stroja. Dobro sodelovanje se je nadaljevalo tudi naprej skozi vse faze, vključno z poglobljenim šolanjem ob zagonu in vpeljavi stroja. “Predvsem bi izpostavil Intercetovo ekipo iz Šenčurja in gospoda Ralfa iz Weiniga iz Nemčije, ki so bili tako rekoč na voljo dan in noč. Za nas je bil to res nov pristop, nov način programiranja, kjer smo resnično potrebovali veliko podpore.”

Dobra priprava kupca pripomore k uspehu

Tamara Golmajer, direktorica podjetja Intercet, z ekipo Doorsa tesno sodeluje na poti do popolnega izkoriščanja kapacitet in možnosti novega CNC centra. Tudi ona potrjuje, kako odločilno je dobro sodelovanje kupca in dobavitelja pri optimalnem prehodu: “Doors je eno od tistih podjetij, ki ima prav gotovo zelo jasno vizijo za prihodnost. Projekta so se lotili izjemno dobro, si jasno zastavili velike mejnike, definirali ključne profile, s katerimi so pokrili večji del svoje proizvodnje, in se z ekipo pravočasno pripravili na prihod novega stroja in na nov način dela.”

Naš tandem za vaš uspeh

Ekipi Weiniga in Interceta sta že več kot 20 let utečen tandem, ki slovenskim in hrvaškim obdelovalcem lesa zagotavlja vrhunske stroje, najsodobnejšo tehnologijo in inteligentne rešitve za optimizacijo, digitalizacijo in nadzor proizvodnje. Imate izziv? Mi imamo rešitev. Predvsem pa vam bomo na poti uspeha stali ob strani tako z načrtovanjem rešitve, dobavo stroja in programske opreme, zagonom, šolanjem zaposlenih in servisom. Obiščite nas v našem prodajno-razstavnem salonu v Šenčurju, preizkusite naše stroje in dvignite vašo proizvodnjo na naslednjo raven.

 

Kategorija: Reportaže

Povezane novice

Želite preizkusiti stroje v našem salonu?