Sistem za optimizacijo odsesovanja

DESA

Patentiran sistem, ki upošteva dejansko delovanje strojev in s tem potrebo po odsesovanem zraku. Temu prilagodi moč in navor motorja za odsesovanje. Povprečen prihranek električne energije za odsesovanje več kot 50 %.

DESA je rešitev za optimizacijo klasičnih odsesovalnih sistemov, ki delujejo neracionalno in so ogromni porabniki energije.

DESA porablja obstoječo infrastrukturo odsesovanja, hkrati pa s pametnim sistemom detekcije delovanja posameznih strojev in odpiranjem/zapiranjem loput racionalizira delovanje ter prihrani v povprečju 50 % električne energije. S tem tudi občutno zniža izpust CO2, nivo hrupa ter zagotavlja varnost pred eksplozijami in implozijami.

Sistem DESA je primeren za obrate, ki delujejo v industrijah, kjer prihaja do proizvodnje prahu, dima/meglice ali hlapov, in sicer za industrijsko odsesovanje z močjo ventilatorja 15 kW ali več.

Instalira se lahko na nov ali obstoječ odsesovalni sistem, primerna je za podtlačne in nadtlačne sisteme.

DESA že uporablja strojno opremo, ki omogoča digitalizacijo in s tem vpogled v delovanje vaših strojev.

Ključne lastnosti sistema DESA

Zakaj DESA prihrani toliko energije?

Razmerje med potrebno količino zraka in porabo električne energije ni linearno, temveč v eksponentnem razmerju na 3. potenco.

Tako eksponentno naraščajo tudi prihranki pri sorazmernem zmanjševanju pretoka zraka - npr. če so hkrati aktivni stroji, ki potrebujejo 80 % odsesovanega zraka, potrebujemo le 51,2 % energije.

Vseeno sistem DESA z varnostnimi in čistilnimi mehanizmi prepreči nalaganje materiala v ceveh.

POTREBA PO ODSESOVANEM ZRAKU

POTREBA PO ELEKTRIČNI ENERGIJI

Poglej video s ponazoritvijo

Potreba po odsesovanem zraku

80 %

Potreba po električni energiji

51 %

Prihranek električne energije

49 %

Povprečni prihranki

Prihranki ustvarjeni pri naših strankah v Sloveniji in na Hrvaškem, v letu 2023

Več kot 210.000 € prihrankov

Z optimiziranim delovanjem novih in obstoječih odsesovalnih sistemov dosežemo občutne prihranke.

230 ton manj emisij CO2

Manj porabljene električne energije doprinese k nižjemu ogljičnemu odtisu.

V povprečju več kot 50 % prihrankov

Odsesovalni sistemi predstavljajo 30-40 % porabljene energije v proizvodnji. DESA prihrani kar polovico!

Čez 1200 MWh prihranjene elektrike

Z optimiziranih delovanjem obstoječih odsesovalnih sistemov znatno zmanjšamo porabo elektrike.

Izračunajte prihranek

Vpišite parametra vaše proizvodnje in se prepričaje o morebitnem prihranku električne energije vašega odsevalnega sistema.

Koliko izmen na dan obratuje odsesovanje?*
Trenutna cena el. energije v SLO za podjetja
Kakovost obstoječega delovanja odsesovanja*

Konkretni prihranki

Oglejte si tri primere izračunov konkretnih prihrankov pri naših strankah

Primer iz prakse: DESA v proizvodnji okenskih lepljencev

 • Stroji za skobljanje, razrez, spajanje, brušenje …
 • Nadtlačni filtrski sistemi
 • Delo v 2 izmenah na dan, 5 dni v tednu
 • Skupna moč motorjev za odsesovanje: 123,5 kW
Čas delovanja sistema 18 mesecev
Povprečni prihranek 68 %
Prihranjena el. energija 300.000 kWh
Povratek investicije 18 mesecev

Primer iz prakse: DESA v proizvodnji pohištva

 • Stroji: razrezovalke ivernih in MDF plošč, robne lepilke, CNC stroji, brusilke, ...
 • Sistem za odsesovanje: podtlačni filtrski sistemi
 • Delo: 2 izmeni na dan, 5 dni v tednu
 • Skupna moč motorjev za odsesovanje: 180 kW
Čas delovanja sistema 15 mesecev 
Povprečni prihranek 55 % 
Prihranjena el. energija 320.000 kWh 
Povratek investicije 23 mesecev 

Primer iz prakse: DESA v proizvodnji vhodnih vrat

 • Stroji: CNC stroji, skobeljni stroji, krožne žage, brusilke
 • Sistem za odsesovanje: podtlačni filtrski sistemi
 • Delo: 1 izmena na dan, 5 dni v tednu
 • Skupna moč motorjev za odsesovanje: 48,5 kW
Čas delovanja sistema 19 mesecev 
Povprečni prihranek 60 % 
Prihranjena el. energija 68.000 kWh 
Povratek investicije 36 mesecev 

Delovanje sistema DESA

Nekaj dejstev glede odličnosti izdelka

DESA vs. klasični odsesovalni sistemi

Klasični odsesovalni sistemi večinoma delujejo na podlagi velikih centraliziranih ventilatorjev, ki delujejo nenehno z največjo močjo ne glede na potrebe strojev. Tako v povprečju porabijo cca 30 - 40 % električne energije celotne proizvodnje.

Inteligentni sistem DESA pa učinkovito in v realnem času prepoznava potrebo vsakega stroja po odsesovanju in se nanj racionalno odziva. To doseže s senzorji in sistemom aktivnih loput, ki se odzivajo na potrebe stroja, ter patentiranim krmiljenjem. S tem prihrani v povprečju 50 % energije za odsesovanje.

DESA sistem

Glavni elementi sistema DESA

Glavni del sistema je patentirano krmiljenje odsesovanja, ki s frekvenčnim pretvornikom prilagaja hitrost in navor ventilatorja motorja za odsesovanje. Frekvenčni pretvornik v DESA krmilnik vrača tudi vse potrebne podatke o porabi energije.

Na vsakem stroju se nahaja senzor za zaznavanje aktivnosti stroja, ki je povezan s krmilnikom in pnevmatskimi zasuni (loputami) za vsak stroj. V nastavitvah se definira, kakšno odsesovanje potrebuje vsak stroj.

Del sistema so tudi enote za brezžični prenos signala do nadzorno-krmilne enote. 

Tipi odsesovalnih sistemov

DESA je koristna za obrate, ki delujejo v industrijah, kjer prihaja do proizvodnje prahu, dima/meglice ali hlapov, npr. obdelava lesa, kovine in plastike, farmacija, varjenje, livarstvo, hrana in pijača ipd.

Namestite jo lahko na nove ali obstoječe sisteme, koristna pa je tudi v primeru, da načrtujete dodajanje novih proizvodnih strojev, pri tem pa ne želite uvesti novega sistema za odsesovanje.

Odlično deluje v nadtlačnih (1) in podtlačnih (2) filtrskih sistemih.

Manj vzdrževanja in tišje delovno okolje

Z zmanjšanim pretokom zraka se zmanjša tudi obraba sistema, kot sta abrazija in čiščenje filtrov, kar podaljša življenjsko dobo komponent in zmanjša čas nedelovanja.

S svojimi varnostnimi in čistilnimi protokoli cevovode odsesovalnih sistemov ohranja čiste, saj preprečuje nalaganje prahu v njih.

Nižji obrati ventilatorja in odsesovanje zraka le po potrebi zagotavljajo tišje delovno okolje. Filtri bodo tudi potrebovali manj čiščenja, kar zmanjšuje hrup zaradi čiščenja s komprimiranim zrakom.

Možna dodatna oprema

Skupaj s sistemom DESA lahko dobavimo tudi elektro omaro, v katero vgradimo DESA kontrolno enoto ter vse frekvenčne pretvornike, ki so povezani na DESA sistem.

Pri posamičnih strojih je možnost vgradnje gumba za čiščenje, ki sproži delovanje odsesovalnega sistema na dotičnem stroju za določeno število minut od pritiska gumba.

Možna pridobitev nepovratnih sredstev

V številnih državah sistem DESA spada med tehnološke inovacije za energetsko učinkovitost oz. zmanjševanje izpustov CO2, za kar vlade nudijo subvencije oz. delno povrnejo investicije.

Prav tako so nepovratna sredstva na voljo za prehod na digitalizacijo proizvodnje, kar omogoča aplikacija Intercet Strateg, ki je nadgradnja sistema DESA.

Nepovratna sredstva so del evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki spodbujajo nizkoogljično gospodarstvo in trajnostno energijo. O morebitnih trenutno odprtih razpisih nas kontaktirajte.

DESA se lahko uporablja tako na novih kot na večini obstoječih sistemov. Pri obstoječih sistemih je DESA predvsem namenjena optimizaciji delovanja, vključno z varčevanjem z energijo. Pri novih sistemih se filter lahko dimenzionira glede na dejanski pretok zraka, kar lahko zmanjša prostor in začetne stroške.

Da. DESA sistem je mogoče uporabiti na večini odsesovalnih sistemov, ne glede na proizvajalca. Naši prodajni inženirji lahko preučijo vaše obstoječe odsesovanje in to potrdijo.

DESA se lahko uporablja na velikih ali majhnih sistemih, ki imajo različno delovanje in ne zahtevajo nenehnega odsesovanja na vseh strojih. Na splošno velja, da se implementacija DESA sistema izplača na motorjih skupne moči 15 kW ali več.

Kakšen je pričakovani povratek investicije v DESA sistem? Povratek investicije za DESA sistem se razlikuje med različnimi odsesovalnimi sistemi, vendar je tipična povračilna doba, ki izhaja iz zmanjšanja porabe energije na motorjih za ventilatorje odesovalnega sistema, med 6 mesecev in 3 leti. Dodatni prihranki, povezani z ogrevanjem, vzdrževanjem in daljšo življenjsko dobo komponent, lahko še dodatno izboljšajo dobo povračila (ROI).

Varčevanje z energijo in podatki se delno lahko spremljajo prek lokalne kontrolne enote DESA sistema. Intercet Strateg pa omogoča natančno spremljanje porabe energije z DESA sistemom, vizualizacijo porabe energije in prihrankov, izdelavo poročil za različna časovna obdobja ipd. Prav tako Intercet Strateg omogoča vizualizacijo delovanja strojev, priključenih na DESA sistem.

Skoraj vsak odsesovalni sistem na svetu je edinstven, zato je dejansko varčevanje z energijo odvisno od različnih dejavnikov, npr. od načina dela, dizajna cevovoda, učinkovitosti motorja in drugih dejavnikov. Povprečni prihranek električne energije, ki ga dosegamo na že instaliranih sistemih v Sloveniji in na Hrvaškem, je približno 50%

Video demonstracija sistema DESA

Oglejte si prikaz delovanja in prednosti sistema

Z rešitvami za optimizacijo in krmiljenje odsevalnih sistemov dosega Energy Save System izjemne rezultate na področju prihranka energije in povečanja varnosti.

Več o dobavitelju Energy Save System(ESS)

DESA in digitalizacija

S pomočjo naše rešitve Strateg lahko nadgradite DESA sistem z vizualizacijo podatkov o delovanju vaših strojev in odsesovalnega sistema.

Več o rešitvi Strateg

DESA in digitalizacija

Povezane novice

Želite preizkusiti DESA sistem

v našem salonu?