Digitalizacija proizvodnje

Weinig Control Suite

Weinig Control Suite je vodilni računalnik, ki ustvarja preglednost o proizvodnih enotah in podatkih o naročilih od začetka do konca procesa. Torej od vizualizacije sistema in proizvodnje, upravljanje serij in delov, evalvacije ter upravljanja naročil. 

Weinig Control Suite

Weinig Control Suite je aplikacija za nadzor proizvodnih linij, sestavljenih iz vsaj dveh povezanih strojev, ki s številnimi moduli omogoča enostavno prilagoditev specifičnim potrebam. Centralni nadzorni sistem omogoča popolnoma avtomatiziran proizvodni proces. To je predpogoj za digitalno povezovanje proizvodnje, ki lahko vključuje katerikoli element iz portfelja izdelkov Weinig in drugih proizvajalcev.

Centralni nadzorni sistem omogoča upravljanje z enim operatorjem. Omogoča vam ustvarjanje, upravljanje in sledenje proizvodnim naročilom. Informacije o statusu so na voljo v realnem času. Centralni nadzorni sistem je mogoče povezati z zunanjimi sistemi, kot so ERP, PPS, WP in industrijska programska oprema, ter prejemati in pošiljati predhodno določene podatkovne zapise.

Zakaj Weinig Control Suite?

Nekaj dejstev o odličnosti izdelka

Modul: Vizualizacija proizvodnje

Celotna proizvodna linija, vključno s trenutnim stanjem strojev, je vizualizirana na centralnem nadzornem sistemu. To omogoča prilagodljiv nadzor proizvodnega procesa. Stroji se na primer lahko deaktivirajo za vzdrževalna dela, pri čemer so deaktivirani stroji prikazani kot rdeče luči na semaforju.

Weinig Control Suite

Modul: Upravljanje proizvodnje

Centralni nadzorni sistem je povezan z vsemi stroji v proizvodni liniji preko omrežja. Sistem analizira elemente ali serije za proizvodnjo in optimizira tok delov znotraj obrata. Generira podatke za vsak del in jih pošlje na ustrezen stroj / obdelovalno postajo ob pravem času.

Weinig Control Suite

Modul: Upravljanje vrst lesa

Sistem si zapomni različne vrste lesa - vrsto lesa, ki jo želimo uporabljati, izberemo ob uvozu naročila in je lahko za vsak del različna. Glede na vrsto lesa so shranjeni parametri za proizvodni proces, oznake ali spremljanje orodja. Sistem samodejno optimizira obdelovalne procese (npr. prilagajanje hitrosti pomika, števila obratov in obdelovalnih ciklov) glede na izbrano vrsto lesa in naročila.

Weinig Control Suite

Modul: Upravljanje naročil

Datoteke z naročili je mogoče uvoziti v centralni nadzorni sistem in izvoziti v isti ali drugačen format. Operater lahko ustvari, ureja ali izbriše delovna mesta v modulu za upravljanje delovnih mest. Vidi trenutni napredek naročila in lahko ustvari ponovno proizvodno naročilo, če je potrebno. V trenutku, ko se sistemski operater odloči za potrditev naročila, se lahko začne njegova proizvodnja.

Weinig Control Suite

Modul: Primerjava dobaviteljev

Omogoča možnost primerjave izkoristkov med surovinami različnih dobaviteljev. Zbiranje informacij o surovini ob vstopu v linijo in po določenih korakih (npr. dolžinski razrez) ali v vmesnih in končnih skladiščih. Povečana gospodarnost in učinkovitost.

Weinig Control Suite
Servis strojev & rezervni deli
Servis strojev & rezervni deli

Servis strojev & rezervni deli

Za nemoteno delovanje vaših strojev ter brezskrbno vzdrževanje ponujamo visokokakovostne rezervne dele in strokovno servisiranje, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalno zmogljivost.

Servis strojev Dobava rezervnih delov

Servis strojev & rezervni deli

Za nemoteno delovanje vaših strojev ter brezskrbno vzdrževanje ponujamo visokokakovostne rezervne dele in strokovno servisiranje, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalno zmogljivost.

Servis strojev Dobava rezervnih delov

Servis strojev & rezervni deli Servis strojev & rezervni deli

Povezani izdelki

Izdelki, ki delujejo dobro v paru z izbranim

Želite preizkusiti stroje v našem salonu?