Inteligentne koncepcije za profitabilno raspiljivanje drva

Inteligentne koncepcije za profitabilno raspiljivanje drva

Rješenja raspiljivanja iz grupe Weinig: maksimalno iskorištenje drva uz najvišu moguću produktivnost

Racionalno raspiljivanje na međusobno povezanim sustavima dobiva sve više na značaju i kod malih i srednjih pogona. Ergonomični radni uvjeti te odgovarajuća konstantna produktivnost prednosti su koje su često odlučujuće kad se radi o investiranju. Veličine serije od jednog komada dalje dodatno zahtijevaju visok stupanj fleksibilnosti. U daljnjem tekstu predstavljamo dvije koncepcije s različitim stupnjem mehaniziranja.

 Optimirano raspiljivanje u krojačnici elemenata

Samo 5 radnika može u jednoj smjeni odvojiti pojedinačne daske iz složaja, poprečno raspiliti daske ako je potrebno (kod krivih dasaka), raspiliti ih uzdužno te opet poprečno, te konačno složiti 40m3 razvrstane sirovine. U svrhu jednostavnog uklanjanja otpada i čišćenja linija je podignuta tri metra iznad poda. Time je dostupno cijelo područje ispod linije.

Sirovina se pomoću podizno-nagibnog stola dodaje u liniju za raspiljivanje. Pomični lančani gornji pritisni sustav na podizno-nagibnom stolu osigurava kontrolirano odvajanje pojedinačnih dasaka već kod isklizavanja. Sustav je u tolikoj mjeri pouzdan da nije potreban ujednačivač.

Podizno-nagibni stol s gornjim pritiskom

Izdvojene se daske poprečnim transporterom dovode do stanice za prikraćivanje. Pomičnim laserom poslužitelj na stroju određuje početak i kraj raspiljivanja. K tome obilježava samo rez na početku i kraju daske te grubi položaj reza kod krivih dasaka. Istovremeno na ogledalu vidi gornju i donju stranu daske. Na osnovi unesenih duljina daska se automatski optimirano poprečno raspiljuje na podstolnoj pili.

Stanica za promatranje – podstolna pila za poprečni rez kod nepravilnih dasaka

Raspiljeni komadi mogu se ili dodati neposredno do višelisne kružne pile za širinsko raspiljivanje ili se mogu spremiti u paternosteru kao međuspremniku. Taj međuspremnik ima više funkcija: s jedne strane izjednačava kolebanja kapaciteta između podstolne pile za poprečni rez kod nepravilnih dasaka i višelisne kružne pile za širinsko raspiljivanje kako bi linija mogla raditi bez prekida. S druge se strane posebne duljine ili dimenzije, primjerice za bočni dio stepenica ili za neku posebnu narudžbu, mogu spremiti u međuspremnik te se kasnije mogu širinski raspiljivati.

Paternoster kao međuspremnik

Kod dovođenja do višelisne kružne pile za optimiranje razreza ProfiRip KR 450 M4 instalirano je automatsko mjerenje geometrije RaiScan. Zahvaljujući prepoznavanju kore utvrđuje se korisna površina svake daske te se dodaje dalje do softvera za optimiranje TimberMax 3.0. Pomoću unesenih krojnih lista izračunava se optimalna podjela daske. Ti se podaci mogu ili dovesti direktno do pile (automatski modus) ili se mogu radi kontrole laserski prikazati na dasci. Poslužitelj na stroju po potrebi palicom za upravljanje (joystickom) i laserom može ponovo obilježiti dasku (manualan modus). Nakon potvrđivanja daska se pozicionira te dovodi do kružne pile za širinsko raspiljivanje. Četiri automatski pomična lista pile pomiču se u skladu s podacima u krojnoj listi.

Iza višelisne kružne pile za širinsko raspiljivanje automatski uređaj za odvajanje okrajaka brine o uklanjanju otpada. Dobre letve dodaju se do priključene Dimterovog optimizera za optimirano duljinsko raspiljivanje. Ostaci koji zahtijevaju dodatnu obradu (neraspiljeni dio dasaka) vraćaju se i prije mjerenja geometrije ponovo uključuju u proces. Roba koja se ne mora rezati na duljinu može se odvojiti iza višelisne putem uređaja za odvajanje okrajaka te izbaciti na dva vlastita mjesta za slaganje.

Highlights:

  • Izdvajanje pojedinačnih dasaka već kod vađenja iz složaja
  • Poprečno raspiljivanje kod krivih dasaka
  • paternoster kao međuspremnik
  • mjerenje geometrije za brže određivanje raspiljivanja daske
  • automatsko odvajanje okrajaka

Raspiljivanje elemenata u industriji namještaja

Na isporučenoj liniji za krojenje 1 poslužitelj na stroju može na vrlo malom prostoru pozicionirati i optimirano širinski raspiljivati do 6 dasaka u minuti.

Iz podstolne pile na kojoj se izrađuje poprečni rez kod krivih dasaka daske pomoću valjkastog transportera idu dalje. Priključeni paternoster služi kao međuspremnik koji izjednačava kolebanja u tijeku materijala.

Nakon toga se poprečnim lančanim transporterom i valjkastim prugama prikrajćene daske odlažu na stolu za pozicioniranje i obilježavanje ispred radnika na posluživanju kružne pile. On usklađuje položaj daske prema liniji kore s referentnom linijom pile. Ona se laserski prikazuje na stolu. Nakon toga pomičnim laserom obilježava različite zone kvalitete na dasci ili jednostavno samo korisnu širinu. Softver za optimiranje TimberMax 3.0 izračunava pomoću unesenih širina najekonomičnije raspiljivanje daske. Ovdje se u obzir uzimaju različite vrijednosti pojedinih kvaliteta. Unosom potrebnog broja komada ili tekućih metara individualno se može upravljati proizvodnja bilo koje širine letava. Napredak u proizvodnji se može dodatno nadzirati na priključenom uredskom računalu.

Nakon što poslužitelj na stroju potvrdi raspored piljenja letvice sa šiljcima vade dasku te ju polažu na uvlačne trake ispred višelisne kružne pile za širinsko raspiljivanje. Uporaba letvica sa šiljcima omogućava održavanje konstantnog položaja referentne linije. Četiri pomična lista pile ProfiRip KR 450 M raspiljuju dasku u skladu s izračunatim podacima iz krojne liste.

Kako bi se povećalo iskorištenje kod koničnih, jako savijenih ili potrganih dasaka, one se mogu raspiljivati u dva prolaza. Ostaci koji nastanu nakon prvog prolaza odvajaju se iza višelisne kružne pile te se nanovo dovode do stola za obilježavanje kvalitete i širine daske. Raspiljene letve transporterom se dodaju do Dimterove linije za optimirano raspiljivanje na duljinu.

 Highlights:

  • Paternoster kao međuspremnik
  • Stol za pozicioniranje i obilježavanje kvalitetnih zona i širina dasaka
  • Separiranje ostataka
  • Softver za optimiranje TimberMax 3.0

Kategorija: Predstavljanje strojeva

Povezane vijesti

Želite testirati strojeve u našem salonu?