Sustav za optimizaciju otprašivanja

DESA

Patentirani sustav koji uzima u obzir stvarni rad strojeva i time potrebu za zrakom za otprašivanje. Prilagođava snagu i okretni moment motora za otprašivanje. Prosječna ušteda električne energije za otprašivanje veća od 50 %.

DESA

DESA je rješenje za optimizaciju klasičnih sustava otprašivanja koji neracionalno djeluju i veliki su potrošači energije.

DESA koristi postojeću infrastrukturu za otprašivanje i istovremeno s pametnim sustavom detekcije rada pojedinačnih strojeva te otvaranjem/zatvaranjem zasuna racionalizira rad i u prosjeku štedi 50 % električne energije. Time također značajno smanjuje emisiju CO2, razinu buke i osigurava sigurnost od eksplozija i implozija.

Sustav DESA prikladan je za pogone koji djeluju u industriji gdje dolazi do proizvodnje prašine, dima/magle ili para, za industrijsko otprašivanje s ventilatorom snage 15 kW ili više.

Može se instalirati na novi ili postojeći sustav otprašivanja, prikladan je za tlačne sustave (pozitivni tlak) i potlačne sustave (negativni tlak).

DESA već koristi hardversku opremu koja omogućuje digitalizaciju te time uvid u rad vaših strojeva.

Ključne značajke sustava DESA

Zašto DESA štedi toliko energije?

Odnos potrebne količine zraka i potrošnje električne energije nije linearan, već je u eksponencijalnom odnosu na 3. potenciju.

Tako eksponencijalno rastu i uštede pri proporcionalnom smanjenju protoka zraka - npr. ako su istovremeno aktivni strojevi koji trebaju 80 % zraka za otprašivanje, potrebno je samo 51,2 % energije.

Ipak, sustav DESA s mehanizmima za sigurnost i čišćenje sprječava nakupljanje materijala u cijevima.

POTREBA ZA IZVUČENIM ZRAKOM

POTREBA ZA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Pogledajte video s ilustracijom

Potreba za ispušnim zrakom

80 %

Potreba za električnom energijom

51 %

Ušteda električne energije

49 %

Prosječne uštede

Uštede ostvarene kod naših kupaca u Sloveniji i Hrvatskoj, u 2023. godini

Više od 210.000 € uštede

S optimiziranim radom novih i postojećih sustava otprašivanja postižemo znatne uštede.

230 tona manje emisija CO2

Manja potrošnja električne energije doprinosi nižem ugljičnom otisku.

U prosjeku više od 50 % uštede

Sustavi otprašivanja predstavljaju 30-40 % potrošene energije u proizvodnji. DESA štedi čak polovicu te energije!

Više od 1200 MWh ušteđene električne energije

S optimiziranim radom postojećih sustava otprašivanja znatno smanjujemo potrošnju električne energije.

Izračunajte uštedu

Upišite parametre vaše proizvodnje i uvjerite se u moguću uštedu električne energije vašeg sustava otprašivanja.

Koliko smjena na dan radi otprašivanje?*
Trenutna cijena el. energije za poduzeća
Kvaliteta rada postojećeg otprašivanja*

Konkretna ušteda

Pogledajte tri primjera izračuna konkretnih ušteda kod naših kupaca

Primjer iz prakse: DESA u proizvodnji prozorskih elemenata

 • Strojevi za blanjanje, rezanje, spajanje, brušenje ...
 • Tlačni filtarski sustavi
 • Rad u 2 smjene dnevno, 5 dana u tjednu
 • Ukupna snaga motora za otprašivanje: 123,5 kW
Vrijeme rada sustava 18 mjeseci
Prosječna ušteda 68 %
Ušteđena el. energija 300.000 kWh
Povrat investicije 18 mesecev

Primjer iz prakse: DESA u proizvodnji namještaja

 • Strojevi: pile za ivericu i MDF ploče, rubne ljepilice, CNC strojevi, brusilice, ...
 • Potlačni filtarski sustav
 • Rad: 2 smjene na dan, 5 dana u tjednu
 • Ukupna snaga motora za otprašivanje: 180 kW
Vrijeme rada sustava 15 mjeseci 
Prosječna ušteda 55 % 
Ušteđena el. energija 320.000 kWh 
Povrat investicije 23 mjeseca 

Primjer iz prakse: DESA u proizvodnji ulaznih vrata

 • Strojevi: CNC strojevi, blanjalice, kružne pile, brusilice
 • Potlačni filtarski sustav
 • Rad: 1 smjena na dan, 5 dana u tjednu
 • Ukupna snaga motora za otprašivanje: 48,5 kW
Vrijeme rada sustava 19 mesecev 
Prosječna ušteda 60 % 
Ušteđena el. energija 68.000 kWh 
Povrat investicije 36 mesecev 

Rad sustava DESA

Nekoliko činjenica o izvrsnosti proizvoda

DESA naspram klasičnih sustava otprašivanja

Klasični sustavi otprašivanja uglavnom rade na temelju velikih centraliziranih ventilatora koji neprestano rade na maksimalnoj snazi, bez obzira na potrebe strojeva. Tako u prosjeku troše oko 30 - 40 % električne energije ukupne proizvodnje.

Inteligentni sustav DESA učinkovito i u stvarnom vremenu prepoznaje potrebu svakog stroja za otprašivanjem i racionalno reagira na nju. To postiže pomoću senzora i sustava aktivnih zasuna koji reagiraju na potrebe stroja te patentiranog upravljanja. Time štedi u prosjeku 50 % energije za otprašivanje.

Glavni elementi sustava DESA

Glavni dio sustava je patentirano upravljanje otprašivanjem koje pomoću frekvencijskog pretvarača prilagođava brzinu i okretni moment ventilatora motora za otprašivanje. Frekvencijski pretvarač u DESA upravljač vraća također sve potrebne podatke o potrošnji energije.

Na svakom stroju nalazi se senzor za otkrivanje aktivnosti stroja, koji je povezan s upravljačem i pneumatskim zasunima (klapnama) za svaki stroj. U postavkama se definira kakvo otprašivanje je potrebno svakom stroju.

Dio sustava su i jedinice za bežični prijenos signala do nadzorno-upravljačke jedinice. 

Tipovi sustava otprašivanja

DESA je korisna za pogone koji djeluju u industrijama gdje dolazi do proizvodnje prašine, dima/magle ili para, npr. obrada drva, metala i plastike, farmacija, zavarivanje, lijevanje, hrana i piće i dr.

Može se instalirati na nove ili postojeće sustave, korisna je također u slučaju da planirate dodajanje novih proizvodnih strojeva, a pri tom ne želite uvesti novi sustav za otprašivanje.

Izvrsno funkcionira u tlačnim sustavima (s pozitivnim tlakom) (1) i potlačnim sustavima (s negativnim tlakom) (2).

Manje održavanja i tiše radno okruženje

Smanjenim protokom zraka smanjuje se i habanje sustava, kao što su abrazija i čišćenje filtera, što produljuje životni vijek komponenata i smanjuje vrijeme zastoja.

Svojim protokolima za sigurnost i čišćenje održava cjevovode sustava otprašivanja čistima, jer sprječava nakupljanje prašine u njima.

Niži okretaji ventilatora i otprašivanje zraka samo po potrebi osiguravaju tišu radnu okolinu. Filtri će također trebati manje čišćenja, što smanjuje buku zbog čišćenja komprimiranim zrakom.

Moguća dodatna oprema

Zajedno s sustavom DESA možemo isporučiti i elektro ormar, u koji ugrađujemo DESA kontrolnu jedinicu i sve frekvencijske pretvarače povezane na DESA sustav.

Na pojedinim strojevima postoji mogućnost ugradnje gumba za čišćenje, koji aktivira rad sustava otprašivanja na dotičnom stroju za određeni broj minuta nakon pritiska gumba.

Mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava

U mnogim zemljama sustav DESA spada među tehnološke inovacije za energetsku učinkovitost ili smanjenje emisija CO2, za što vlade nude subvencije ili djelomično povraćaju investicije.

Također su dostupna bespovratna sredstva za prijelaz na digitalizaciju proizvodnje, što omogućuje aplikacija Intercet Strateg, koja je nadogradnja sustava DESA.

Bespovratna sredstva su dio europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji potiču nisko-ugljično gospodarstvo i održivu energiju. Za moguće trenutno otvorene natječaje kontaktirajte nas.

DESA se može koristiti i na novim i na većini postojećih sustava. Kod postojećih sustava, DESA je prvenstveno namijenjena optimizaciji rada, uključujući uštedu energije. Kod novih sustava, filter se može dimenzionirati prema stvarnom protoku zraka, što može smanjiti prostor i početne troškove.

Da. DESA sustav moguće je uporabiti na većini sustava za otprašivanje, bez obzira na proizvođača. Naši prodajni inženjeri mogu proučiti vaše postojeće otprašivanje i to potvrditi.

Ušteda energije i podaci mogu se djelomično pratiti putem lokalne kontrolne jedinice DESA sustava. Intercet Strateg omogućuje precizno praćenje potrošnje energije s DESA sustavom, vizualizaciju potrošnje energije i ušteda, izradu izvještaja za različita vremenska razdoblja itd. Također, Intercet Strateg omogućuje vizualizaciju rada strojeva povezanih s DESA sustavom.

Gotovo svaki sustav za otprašivanje na svijetu je jedinstven, stoga je stvarna ušteda energije ovisna o različitim čimbenicima, poput načina rada, dizajna cjevovoda, učinkovitosti motora i drugih faktora. Prosječna ušteda električne energije koju postižemo na već instaliranim sustavima u Sloveniji i Hrvatskoj je otprilike 50%

DESA se može koristiti na velikim ili malim sustavima, koji imaju različite načine rada i ne zahtijevaju neprekidno otprašivanje na svim strojevima. Općenito, implementacija DESA sustava isplati se na motorima ukupne snage od 15 kW ili više.

Očekivani povrat investicije u DESA sustav varira među različitim sustavima otprašivanja, ali je tipično vrijeme povrata koje proizlazi iz smanjenja potrošnje energije na motorima ventilatora sustava za otprašivanje između 6 mjeseci i 3 godine. Dodatne uštede povezane s grijanjem, održavanjem i duljim vijekom trajanja komponenti mogu dodatno poboljšati vrijeme povrata investicije (ROI).

Video demonstracija sustava DESA

Pogledajte prikaz rada i prednosti sustava DESA

Od 2021. godine člani su Nederman grupe, vodećeg proizvođača sustava za otprašivanje u svijetu.

Energy Save System specijaliziran je za optimizaciju i upravljanje sustavima za otprašivanje, pri čemu postiže iznimne rezultate na području uštede energije i povećane sigurnosti otprašivanja.

 

Več o dobavitelju Energy Save System

Povezane vijesti